Communicatie en bedrijfscultuur zijn nauw aan elkaar verbonden. Bedrijfsculturen ontstaan en ontwikkelen zich via communicatie; normen, waarden, en opvattingen worden via persoonlijke communicatie gemeenschappelijk gemaakt. Om gedrag binnen organisaties op elkaar af te stemmen, moet er gecommuniceerd worden. Ook vormt communicatie een cruciale factor in het succesvol laten slagen van veranderingsprocessen.

Andersom heeft een bedrijfscultuur een sturende functie in relatie tot communicatiegedrag. "De manier waarop we met elkaar omgaan en hoe de dingen hier gedaan worden" geeft richting voor de strategie, middelen en activiteiten van de communicatie.

Met Barbabarre streef ik naar uw optimale communicatiecultuur: de manier van onderling communiceren die functioneel is voor het behalen van de ambities en strategische doelstellingen van de organisatie.

Kortom, geen bedrijfscultuur zonder communicatie en geen communicatie zonder bedrijfscultuur.