7 gouden regels – enquêtes

Als je iets wilt onderzoeken, is het houden van een enquête een prima methode. Wie heeft er niet al eens meegedaan aan een medewerkertevredenheidsonderzoek of een klantonderzoek?

Enquêtes kun je ook houden om de communicatie binnen of van je organisatie te meten. Je wilt bijvoorbeeld weten op welke manier medewerkers het liefste met elkaar communiceren. Het houden van een enquête doe je niet zomaar. Hierbij een aantal ‘gouden regels’ voor het houden van enquêtes die met name voor communicatiemensen belangrijk zijn:

1.   Het begin: wat is het doel?
Wat wil je exact met de enquête bereiken, op welke vraag wil je antwoord hebben? Een enquête hou je om verschillende redenen. Je wilt bijvoorbeeld inzicht hebben in cijfers of aantallen, of in de mening van mensen. Is je onderzoek kwantitatief of kwalitatief? Of allebei? Maak voor jezelf van tevoren helder wat je belangrijkste onderzoeksvraag is. Waarschijnlijk kun je hierbij wel een aantal subvragen stellen.

2.  Zelf doen of juist niet?
Bedenk van tevoren of je een enquête zelf wilt/moet opzetten en uitvoeren, of dat je dit uitbesteedt.  Uiteraard moet je de capaciteiten hebben om een enquête te houden.  Maar ook als dat het geval is, ben je zelf wel objectief genoeg? Of wil je de schijn van subjectiviteit of partijdigheid vermijden? Dan kan het zinvol zijn om een enquête door een belangeloze partij uit te laten voeren. Zoek dan het liefst een partij die ervaring heeft in het opzetten en uitvoeren van enquêtes op het gebied van communicatie.

3.   Draagvlak
Hoe Nederlands, maar waar: zorg voor draagvlak voor de enquête binnen je organisatie. Jij vindt het misschien ontzettend belangrijk om een enquête te houden, maar in hoeverre zitten de mensen hierop te wachten? Bedenk van tevoren wat de respons zal zijn, je kan hier snel genoeg achter komen. Vraag sleutelfiguren of mensen die een natuurlijk invloed binnen of buiten de organisatie hebben. Maar ook: wie zet zich binnen je organisatie in voor de enquête en de uitkomsten ervan? Wat wordt er met de uitkomsten gedaan? Hoe groter of beter je draagvlak, hoe groter de kans op goede resultaten.

4.   Communicatie over de enquête
Misschien makkelijk om te vergeten omdat het zo voor de hand ligt: zorg voor een goede communicatie over de enquête. Maak een plan(netje) met daarin de verschillende communicatieactiviteiten inclusief planning. Bedenk goed wie je wilt informeren over de (uitkomsten van) de enquête en wat je doel hierbij is. Communiceer je intern of ook extern over uitslagen? Bedenk dat een enquête niet alleen een middel is om informatie te krijgen, het kan ook een ‘imagebuilder’ zijn.

5.   Beschikbare enquêtes
Het opzetten van een enquête kan een tijdrovende klus zijn. Grote kans dat anderen je voor zijn geweest en al een enquête of vragen hebben gemaakt die jij kan gebruiken. Zoek maar eens op het internet, hier vind je soms kant en klare vragenlijsten. Gratis tools en voorbeelden vind je bijvoorbeeld op www.surveymonkey.com, www.onderzoekdoen.nl, of www.tvonlinesurveys.com.

6.   Toegankelijkheid
Je wilt een zo hoog mogelijke respons. Zorg er dan voor dat je enquête zo toegankelijk mogelijk is. Dit bereik je op meerdere manieren:

a. De letterlijke toegankelijkheid van de enquête: waar kunnen de mensen je enquête vinden, kunnen ze er gemakkelijk bij? Doe je het schriftelijk, digitaal, telefonisch? Zorg ervoor dat de drempel zo laag mogelijk blijft.

b. De figuurlijke toegankelijkheid van de enquête: De inhoud en formulering zul je moeten afstemmen op je doelgroep. Check op toegankelijk woordgebruik, vermijd vakjargon (kan iedereen begrijpen wat je bedoelt?) en pas op met gevoelige onderwerpen. Zorg er ook voor dat de enquête niet te lang wordt, je wilt niet dat mensen halverwege afhaken.

7.   Juiste spelling en grammatica
Niets zo funest als een enquête over communicatie met spelfouten of grammaticale fouten. Wees niet koppig of trots maar laat de enquête lezen door relatieve buitenstaanders. Gegarandeerd dat zij er nog fouten uithalen.

Laat een reactie achter