Communicatie is de essentiële 'smeerolie' van een organisatie. Het kan zorgen voor soepele processen, goede onderlinge relaties en het scheppen van de juiste verwachtingen. Wordt er goed gecommuniceerd, dan lóópt een organisatie. Zo niet, dan zal de organisatie hoogstwaarschijnlijk kraken en piepen. Communicatie is overal: vrijwel niets in een organisatie valt te realiseren zonder communicatie.

Barbabarre Communicatie wil organisaties helpen in het verbeteren of veranderen van hun communicatief vermogen. In het maken van de juiste keuzes rond visie, route en aanpak. Zodat communicatie een bijdrage of een oplossing levert voor de werkelijk strategische vraagstukken.

Met een bijzondere aandacht voor de onderlinge relatie met uw bedrijfscultuur.
Communicatie is bovenal de weg waarlangs een cultuur wordt overgebracht. Communicatie ontwikkelt en brengt samenhang tussen de cultuur, het strategisch management en de structuur van een organisatie. Andersom geeft de manier waarop we met elkaar, ons werk en onze omgeving omgaan ook richting voor ons communicatieve gedrag.
Barbabarre werkt met deze wederzijdse beïnvloeding. Soms maken kleine aanpassingen in de communicatie een groot verschil. Op andere momenten is er wat meer voor nodig.

Noem het een missie, maar in elk geval het streven - de optimale communicatiecultuur:
de manier van onderling communiceren die functioneel is voor het behalen van de ambities en strategische doelstellingen van uw organisatie.