Sst, je moet beter luisteren

Actief luisteren is een term die je regelmatig tegenkomt als je de communicatiewetenschap bestudeert. Julian Treasure heeft zijn vak van luisteren en geluid gemaakt. Treasure is een Britse sound consultant, en geeft advies aan organisaties over hoe ze geluid moeten gebruiken. Hij definieert ‘luisteren’ als ‘betekenis geven aan geluid’.

In een van zijn lezingen noemt hij het fenomeen dat we het luisteren verleren, “we’re losing our listening”. Hij geeft hiervoor een aantal oorzaken, zoals de groeiende kakofonie van geluiden en beelden om ons heen, zodat het lastiger en vermoeiender wordt om te luisteren. Ook worden we zelf steeds ongeduldiger om bewust te luisteren. Volgens Treasure zorgt bewust luisteren voor begrip. Hij noemt het verlies van luisteren gevaarlijk: “A world where we don’t listen to each other at all, is a very scary place”.

Treasure geeft ons 5 manieren, oefeningen om ons actieve luisteren te verbeteren. Het interessante aan deze oefeningen is dat het veelal bewustzijnsoefeningen zijn. In het kort:

  1. Wees 3 minuten per dag stil om je oren te “resetten”
  2. Probeer in een rumoerige omgeving alle individuele geluiden te herkennen
  3. Geniet van de alledaagse, gewone geluiden, bijvoorbeeld van de wasmachine of regen
  4. Pas je ‘luisterniveau’ aan op de situatie. Niveaus zijn bijvoorbeeld actief/passief, kritisch/empathisch
  5. Maak gebruik van RASA, een acroniem dat staat voor Receive, Appreciate, Summarize, Ask.

Laat een reactie achter